So sánh sản phẩm
Giỏ hàng của tôi (0)
  • Hiện chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn
Đặc điểm của thiết bị truyền dẫn quang Alcatel-Lucent/Nokia 1646SMC: Alcatel-Lucent/Nokia 1646SMC là thiết bị truyền dẫn (http://sytek.adctopweb.com/thiet-bi-truyen-dansdh)quang SDH (http://sytek.adctopweb.com/thiet-bi-truyen-dan-sdh) loại Compact tích hợp công nghệ SDH và WDM nhằm nâng cao năng lực mạng, hoạt động ở tốc độ 155(STM-1), 622(STM-4) và 2488(STM16) Mbit/s. Thiết bị truyền dẫn quang SDH 1646SMC có thể được cấu hình dạng Terminal (Multiple Line T i l M lti l ) h ặ Add/D (M lti l Add/D M lti l ) h ặ đấ ối hé i i ứ d Thích 0 Chia sẻ Liên hệ mua hàng Thông tin sản phẩm Download  (/) (/) (/en) 11/14/2018 Thiết bị SDH/STM-1/4 loại 1646SMC http://www.sytek.vn/vi/thiet-bi-truyen-dan-1646SMC 2/5 Terminal Multiplexer) hoặc Add/Drop (Multiple Add/Drop Multiplexer) hoặc đấu nối chéo mini ứng dụng trong các liên kết tuyến tính, các mạng dạng vòng và lưới. 

Lọc

SDH/STM-1/4 loại 1646SMC

Khoảng giá

  • SDH/STM-1/4 loại 1646SMC
    Đặc điểm của thiết bị truyền dẫn quang Alcatel-Lucent/Nokia 1646SMC:Alcatel-Lucent/Nokia 1646SMC
    là thiết bị truyền dẫn (http://sytek.adctopweb.com/thiet-bi-truyen-dansdh)quang SDH (http://sytek.adctopweb.com/thiet-bi-truyen-dan-sdh) loại Compact tích hợp công nghệ SDH và WDM nhằm nâng cao năng lực mạng, hoạt động ở tốc độ 155(STM-1), 622(STM-4) và 2488(STM16) Mbit/s. Thiết bị truyền dẫn quang SDH 1646SMC có thể được cấu hình dạng Terminal (Multiple Line T i l M lti l ) h ặ Add/D (M lti l Add/D M lti l ) h ặ đấ ối hé i i ứ d Thích 0 Chia sẻ Liên hệ mua hàng Thông tin sản phẩm Download  (/) (/) (/en) 11/14/2018 Thiết bị SDH/STM-1/4 loại 1646SMC http://www.sytek.vn/vi/thiet-bi-truyen-dan-1646SMC 2/5 Terminal Multiplexer) hoặc Add/Drop (Multiple Add/Drop Multiplexer) hoặc đấu nối chéo mini ứng dụng trong các liên kết tuyến tính, các mạng dạng vòng và lưới. 

    Liên hệ

Hiển thị từ đến trên bản ghi - Trang số trên trang

#